Information om ventelister og udlejning af boliger

Frederiksberg Boligfond har som ambition at have en åben og tilgængelig venteliste, som kan hjælpe de ansøgere, der har behov for en lejebolig. Boligfonden ønsker at undgå meget lange ventelister og ansøgere, som udelukkende er opskrevet for at oparbejde anciennitet.

Prioritering

Tildeling af ledige boliger sker efter nedennævnte prioritering:  

1. Genhusninger
2. Anvist af Frederiksberg Kommune
3. Boliggarantibevis
4. Intern venteliste – ansøgers egen ejendom
5. Intern venteliste – ansøgere fra andre ejendomme
6. ’Flyv fra reden’
7. Ekstern venteliste
8. www.boligportal.dk – eller tilsvarende

Du kan læse mere om, hvordan Frederiksberg Boligfond udlejer sine boliger i Information om ventelister og udlejning af boliger.