Kommunale anvisninger

Med virkning fra 1. oktober 2014 er der mellem Frederiksberg Boligfond og Frederiksberg Kommune indgået aftale om, at kommunen har mulighed for at anvise borgere til et vist antal boliger.

Du har dermed fortsat mulighed for at få en bolig i en af fondens ejendomme, hvis du er i en særlig eller trængt situation, men du skal rette henvendelse til Frederiksberg Kommune, som behandler din sag.

Hvis du har brug for information om kommunens anvisninger, skal du henvende dig til borgerservice.