Boliggarantibevis

Beboere i Frederiksberg Boligfond har nu mulighed for at købe et 'boliggarantibevis'.
Du kan for eksempel få gavn af et boliggarantibevis, hvis du af den ene eller anden grund fortryder din flytning fra Frederiksberg Boligfond.

For indehavere af et boliggarantibevis gælder følgende:

  • Du kan maksimalt få tilbud på en bolig af samme størrelse, som den du flytter fra. Dog skal de af Frederiksberg Boligfonds vedtagne regler for boligstørrelse i forhold til husstandens størrelse, anvisningsbegrænsninger til enkelte ejendomme eller boligtyper o.l. respekteres.
  • Du får højst tre tilbud om bolig og gør du ikke brug af et af disse tilbud, bortfalder garantien uden yderligere meddelelse.
  • Det tilstræbes, at du får et boligtilbud inden for 3-6 måneder, efter vi har modtaget din henvendelse herom.
  • Der kan dog være perioder og tilfælde, hvor det ikke vil være muligt at anvise en bestemt type bolig eller i en bestemt ejendom, for eksempel fordi der er en aftale med kommunen om udlejning, er et større byggeprojekt i gang eller der er tale om en boligtype, som kun sjældent bliver ledig.
  • Boliggarantibeviset er personligt. Det vil sige, at det kun kan udstedes til den, der er kontrakthaver på det nugældende lejemål og kan ikke overdrages til andre.
  • Boliggarantibeviset er gyldigt i tre år fra udstedelsesdatoen.
  • Boliggarantibeviset koster kr. 750,00, som dækker det med udstedelsen og administration af garantien forbundne arbejde.

Boliggarantibeviset skal være udstedt inden du fraflytter din lejlighed.