Uddelinger

Frederiksberg Boligfonds bestyrelse har på grundlag af fondens vedtægter fastlagt en uddelingspolitik, som kan opdeles i følgende kategorier:

1) Uddelinger til boligsociale indsatsområder i samarbejde med Frederiksberg Kommune.
2) Uddelinger til tiltag og arrangementer i relation til fondens ejendomme.

Hvilke projekter støttes på ejendommene?

 

Frederiksberg Boligfond støtter hvert år en række beboersociale tiltag og arrangementer, som har relation til fondens ejendomme. Fonden har tidligere støttet gårdfester, juletræsfester, udflugter, beboerbede m.m.

Sådan søges der om støtte


Beboerrepræsentationer kan søge om beløb op til 10.000 kr. ved at sende en ansøgning til PrivatBo for beslutning på bestyrelsesmøde.

Ansøgningen skal indeholde følgende:


• En kort beskrivelse af arrangementet / projektet
• En beskrivelse af hvad uddelingen skal bruges til
• Et budget
• Kontakt- og bankinformationer på beboerrepræsentationen

Ansøgningsfrister


Ansøgninger behandles fire gange årligt på Frederiksberg Boligfonds bestyrelsesmøder. Der er ansøgningsfrist den 1. i månederne februar, april, august og oktober.

[Ovenstående er gældende pr. den 18. maj 2016.
Revideret på Frederiksberg Boligfonds bestyrelsesmøde den 17. maj 2017]