Tilfredshedsundersøgelsen 2008

I løbet af vinteren 2008 gennemførte Frederiksberg Boligfond en stor undersøgelse blandt samtlige beboere. Målet var at få en føling med den generelle stemning ude på de 21 ejendomme og få et overblik over, hvilke ønsker og behov beboerne måtte have.

Svarprocenten endte med at komme helt op på 30,4 %, hvilket er et meget tilfredsstillende resultat. Som en afslutning på tilfredshedsundersøgelsen blev der i samarbejde med Rambøll Management udarbejdet en omfattende rapport.

Se rapporten over undersøgelsen: