Oversigt over lejemål på ejendommene

Ejendom 1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 6 rum 7-8 rum
 Rolfshus 0 16 21 6 2 5 0
 Møllehuset 0 15 25 0 0 0 0
 Bjarkeshus 0 0 6 14 0 0 0
 Storkereden 0 14 4 1 0 0 0
 Malthe Bruuns Gård 0 40 46 11 13 4 3
 Lindehuset 0 37 90 6 7 16 0
 Svalegården 0 0 10 22 42 6 1
 Den Sønderjyske By 0 74 191 40 0 0 0
 Tvillingegården 0 36 33 0 0 0 0
 Lauritz Sørensens Gård 1 66 97 12 4 0 0
 Wilkenbo 0 2 74 56 19 5 0
 Barfoeds Gård 0 45 25 0 0 0 0
 Mønsterbo 0 11 41 1 4 10 0
 Lineagården 4 108 11 24 2 2 0
 Firkløveren 0 128 19 10 2 0 0
 Trekanten 0 68 12 9 1 0 0
 Roskildegården 0 170 39 0 0 0 0
 Sønderjyllandsgården 1 142 44 1 0 0 0
 Solbjerggård 0 97 48 4 0 0 0