Udpegning

Frederiksberg Boligfonds bestyrelse består af 9 medlemmer, som løbende udpeges af tre forskellige organisationer. Alle tre organisationer tilstræber at bestyrelsens medlemmer har bopæl på Frederiksberg.

KAB Fonden

KAB Fonden udpeger tre medlemmer, som hver sidder for en 3-årig periode. Læs mere på www.kabfonden.dk.

Kommunalbestyrelsen   

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg udpeger tre medlemmer, som hver sidder for en 4-årig periode.

Fællesmøde for beboerrepræsentationerne

Hver enkelt af Frederiksberg Boligfonds ejendomme har tilknyttet en beboerrepræsentation valgt af lejerne. På et fællesmøde for samtlige beboerrepræsentationer udpeges tre medlemmer/beboere, som hver sidder for en 2-årig periode.