God fondsledelse

Frederiksberg Boligfonds bestyrelse ønsker at udøve god fondsledelse efter principper, der sikrer størst mulig professionalisme, åbenhed og transparens, hvad angår fondens ledelse og beslutninger.

Frederiksberg Boligfond har behandlet anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse, og Frederiksberg Boligfond følger langt de fleste af anbefalingerne.

For de få anbefalinger, som ikke umiddelbart følges, gives en forklaring herpå. Redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen i fondens årsrapport.

En samlet gennemgang af anbefalingerne, som fonden følger og forklarer, kan ses her.

Tidligere behandlinger af anbefalingerne

Frederiksberg Boligfond har også tidligere behandlet anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse. Se fondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a her:

Tidligere regnskabsår kan ses her