Verner Obel

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen i 1996-2012
Genindtrådt i bestyrelsen 2018
Seneste valg til bestyrelsen 2017
Udløb af aktuel valgperiode 2019

Managementassistent

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning med bl.a. tema-artikler og årets anvisninger

Se årsberetning