Stig Ferslev

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen i 2017
Genindtrådt i bestyrelsen i 2018
Udløb af aktuel valgperiode 2019
Salgs- og Driftchef 
 

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning med bl.a. tema-artikler og årets anvisninger

Se årsberetning