Niels Johan Juhl-Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen i 2020
Seneste valg til bestyrelsen 2019
Udløb af aktuel valgperiode 2021