Martin Preisler Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen i 2018
Udløb af aktuel valgperiode 2020 

Chefkonsulent i Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen
Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Boligret 

 

 

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning med bl.a. tema-artikler og årets anvisninger

Se årsberetning