Jens Hansen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen i 2011-2013
Genindtrådt i bestyrelsen 2019
Udløb af aktuel valgperiode 2021

 

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning med bl.a. tema-artikler og årets anvisninger

Se årsberetning