Jens Hansen

Næstformand

Indtrådt i bestyrelsen i 2011-2013
Genindtrådt i bestyrelsen 2019
Udløb af aktuel valgperiode 2021