Frederik Ejlers  

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen i 2015
Seneste valg til bestyrelsen 2018
Udløb af aktuel valgperiode 2021

Partner, Arkitekt MAA

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning med bl.a. tema-artikler og årets anvisninger

Se årsberetning