Flemming Brank

Formand

Indtrådt i bestyrelsen i 1998-2007
Genindtrådt i bestyrelsen 2014
Seneste valg til bestyrelsen 2017
Udløb af aktuel valgperiode 2021

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget i Frederiksberg Kommune
Formand for PrivatBos bestyrelse

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning med bl.a. tema-artikler og årets anvisninger

Se årsberetning
 

Martin Preisler Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen i december 2018
Seneste valg til bestyrelsen 2020
Udløb af aktuel valgperiode 2023

Chefkonsulent i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Boligret
 

 

 

 

 

 

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning med bl.a. tema-artikler og årets anvisninger

Se årsberetning