Anni Haraszuk

Bestyrelsesmedlem

Indtrådt i bestyrelsen i 2013
Seneste valg til bestyrelsen 2019
Udløb af aktuel valgperiode 2022

Executive Director

Bestyrelsesmedlem i UNOPS
Bestyrelsesmedlem i Atlantsammenslutningen

 

 

 

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning med bl.a. tema-artikler og årets anvisninger

Se årsberetning