Bestyrelsens arbejde

Frederiksberg Boligfonds grundlæggende formål er at sørge for, at boligfondens ejendomme til en hver tid udnyttes bedst muligt. Det medfører arbejdsopgaver indenfor fire områder: Økonomi, byggesager, venteliste og beboere

Økonomi

Frederiksberg Boligfond udsender en årsberetning, som giver et indblik i fondens økonomi og kan læses online. Se mere under økonomi.

Byggesager

Siden 1990 har boligfonden moderniseret størstedelen af sine lejemål. Både ved fornyelse af hele områder som fx Lindevangskvarteret og Svømmehalskvarteret og ved modernisering af enkelte lejemål i forbindelse med fraflytning. Bestyrelsen tager således årligt stilling til et væld af større og mindre byggeprojekter. Læs om arbejdet på de forskellige ejendomme her.

Venteliste

Frederiksberg Boligfond har stort fokus på udlejningen af sine boliger, og fonden bruger mange kræfter på at have en venteliste, der blandt andet hjælper Frederiksberg-borgere med at få en lejebolig. Læs mere om ventelistereglerne her.

Beboere

Frederiksberg Boligfonds lejere henvender sig til boligfonden med et væld af spørgsmål. Størstedelen bliver besvaret af administrationsselskabet PrivatBo, men løbende tager boligfondens bestyrelse sig af henvendelser af mere principiel karakter.

Læs mere om fondens redegørelse for god fondsledelse her.