Bestyrelsen

Frederiksberg Boligfonds bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf 3 er valgt af lejerne, og selv er lejere i boligfondens ejendomme. Bestyrelsen mødes 4-8 gange om året.

Læs mere om hvert enkelt bestyrelsesmedlem under bestyrelsesmedlemmer.

 

 

 

 

 

Bestyrelsen udpeges af KAB, Frederiksberg Kommune og lejerne

Om udpegningen